Endocannabionoid system – ECS – Cannabinoids – CBD
Alle virvlerarter har et iboende endokannabinoidsystem (ECS) som består av en gruppe endogene cannabinoidreseptorer som er tilstede i hele kroppen, og kroppens egenproduserte endocannabinoider.

Endocannabinoidene er sterkt konsentrert i hjernen. Endo betyr inne i kroppen og cannabinoid er den aktive ingrediensen. Disse er involvert i en rekke fysiologiske prosesser i kroppen vår, inkludert appetitt, smertefølelse, stoffskifte, immunitet, kommunikasjon mellom cellene, humør og hukommelse. Et sunt endokannabionoidsystem er helt avgjørende for at disse prosessene skal fungere normalt.

Hvordan fungerer endocannabionoidene?

Endocannabinoids and their functions

Endocannabinoidene fester seg på reseptorer på overflaten av cellene. Om vi tenker på disse reseptorene som et nøkkelhull, vil de kun fungere når du setter inn riktig nøkkel.

Det finnes mange typer reseptorer, men bare to av dem er blitt grundig studert og forsket på. De er CB1 og CB2.

CB1-reseptorene er rikelig tilstede i hjernen og i ryggmargen. De er ansvarlige for å regulere appetitt, håndtere stress og angst, begrense kvalme, smertelindrende, samt behandle minner og følelsesmessige responser.

CB2-reseptorene befinner seg høy grad på cellene i immunsystemet og i det perifere nervesystemet. Ved aktivering utløser de en immunrespons som motvirker betennelse.

Cannabisplanten inneholder over 80 cannabinoider (THC, CBD, CBG..) som binder seg til de samme reseptorene i menneskekroppen som endocannabinoider.

Klinisk forskning har vist at CBD og THC har terapeutiske effekter og blir brukt i medisinsk til behandling av sykdommer som kroniske smerter, epilepsi, kvalme, betennelser og til palliativ pleie.

Kilder her, og her

Similar Posts