medicine and cbd

CBD OG MEDISINER

medicine and cbd

Den eldre garde er den raskest voksende gruppen av CBD-brukere. Mange opplever at CBD har positiv effekt på mange av de samme plagene som de medisineres for, men uten uheldige bivirkninger. Som helsearbeider så får jeg stadig spørsmål om CBD kan være farlig å bruke samtidig med alle medikamentene. Svaret er nei, ikke livsfarlig, men vi skal være klar over visse kryssreaksjoner.

Kryssreaksjoner er spesielt bekymringsverdig bland eldre som ikke uvanlig tar opptil 10-15 forskjellige medikamenter på resept. Det finnes lite forskning om effekt eller skadevirkningene av å blande sammen forskjellige typer medikamenter for behandling av ulike lidelser som smerter, angst, søvnproblemer, høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og mer. Storparten av medikamenter, brytes ned av samme familie av enzymer, kalt Cytokrom P450 (CYP). 

Siden CYP-enzymene også blir brukt til å bryte ned CBD i leveren kan høydosering av CBD (flere hundre milligram) være problematisk å bruke sammen med mange og visse typer medikamenter.  Dette gjelder særs farmasøytisk dosering av CBD-isolat. I slike tilfeller kan enten:

  • blodkonsentrasjonen av medikamentet øke, med resultat av større effekt, men også større bivirkninger. 

eller 

  • blodkonsentrasjonen av medikamentet reduseres, med resultat av mindre effekt, men også mindre bivirkninger. Dette gjelder legemidler som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som omdannes kjemisk av CYP-enzymene i kroppen til sin aktive form.

Er du usikker så konsulter med legen din om sannsynligheten for slike effekter. 

Hvis doseringen av CBD-olje er lav, vil det høyst sannsynlig ikke ha noen merkbar effekt på CYP-aktivitet. En klinisk studie fra 2013 med bruk av Sativex (farmasøytisk CBD isolay) fant ingen interaksjoner med CYP-enzymer når 40 mg daglig CBD ble administrert. Kroppen er ekstremt tilpasningsdyktig og leveren kan produsere mer av enzymene for å opprettholde balansen ved slike små doseringer. En god regel er å ta CBD-dåpene og medisinene på forskjellig tid av døgnet.

Det er fremdeles mye å lære om CBD. Studier viser at CBD kan ha immunregulerende, antibetennelse, beroligende, anti-epileptisk, nervebeskyttende og smertestillende effekter. Dette er høyst interessant i en verden som «skriker» etter behandlingsalternativer for nevnte lidelser. 

CBD er ekstremt trygt. Det har aldri blitt registrert noen dødsfall. I en epilepsistudie brukte de doser på flere hundre mg per dag, uten at de observerte noen nevneverdige bivirkninger. Eventuelle lette bivirkninger slik som døsighet, munntørrhet, treg mage forsvinner så fort du stopper å ta CBD. Dette står i sterk motsetning til alkohol, opioider (morfin, kodein) og psykiatriske medikamenter som kan gi langvarig bivirkninger, i tillegg til plagsomme abstinenser.  Faktisk viser studier til at CBD kan redusere dose, abstinenser og avhengighet av opioder.   

CBD har egentlig kun en oppside, og kan du, etter hvert, bytte bort medikamentene, så vil det normalt være det beste for helsen din. Bare regn med at virkningen kan ta litt lengre tid, da CBD jobber på lag med kroppen og dets tidsskjema. 

Livsnødvendige medisiner er naturligvis unntaket, og hvor CBD brukes i samråd bør gjøres i samråd med legen din. 

Liknende innlegg