cbd clackboard 1024x660 1
| |

Kreft og CBD

cbd clackboard 1024x660 1

Hele verden skriker etter noe som kan hjelpe for å hindre kreft. I Norge døde 11 049 mennesker av kreft i 2019, noe som tilsvarer mer enn 150 000 tapte leveår. Dette gjentar seg hvert år og tallene er økende. Dersom vi kommer oss gjennom året uten å dø av kreft, møter vi en ny kreftrisiko året etter, bare litt høyere fordi vi har blitt eldre.

I de fleste andre aspekter av livet så ser vi progresjon, bare se på det teknologiske feltet. En Nokia-mobiltelefon fra 90-årene er avleggs i dag, mens kreftbehandling går med sneglefart til sammenligning. Min spådom er at tøff cellegift- og strålebehandling også vil være avleggs i framtiden, men da må vi være villig til å tenke nytt innenfor tradisjonell kreftbehandling.

Kreftforskning tyder på at cannabis kan være et særdeles nyttig verktøy, både som symptombehandling og mulige krefthemmende medisin. Sykdommen kreft oppstår når kreftceller tillates til å formere seg til større masser, kalt kreftsvulster. Etter hvert som svulsten invaderer annet vev frigjører kreftcellene vekstfaktor, som stimulerer til nydannelse av blodårer slik at det tilføres glukose og oksygen til videre spredning. Denne prosessen kalles angiogenese, og uten den så vil ikke kreftceller vokse seg større enn 2mm og dermed ikke utgjøre noe fare for liv.

Hvorfor er dette relevant? 

Fordi forskning viser at Cannabidiol (CBD) i cannabisplanten har en anti-angiogenese effekt. Ved å hemme nydannelse av blodårer så hemmes samtidig kreftspredning, og det kan også benyttes for å krympe svulstene. Medikamentet Avastin blir brukt av samme grunn, sammen med cellegift, men er man for aggressiv kan det framprovosere metastaser. CBD har ikke slike bivirkninger, men forsøk har vist at CBD kan positivt forsterke effekten av kreftmedisin. En teori er at CBD øker opptaket av cellegift inn i kreftcellene.

Forskere mener også CBD har en sterk anti-oksiderende / beskyttende effekt på cellens DNA når den blir angrepet av kreftfremkallende stoffer.

Alt dette gjør at det er høye forventninger med hensyn til cannabis og kreftbehandling, dog det er viktig å ikke misforstå cannabis som en mirakelkur for kreft. Kreft er en multifaktoriell sykdom som er nøye forbundet med vår livsførsel og alt som det innebærer av uvaner, stress, kosthold, psyke og miljø. For å kunne kurere kreft, så måtte vi først fjerne alle de kreftfremkallende stoffene vi utsettes for daglig, det være seg:

  • Ethanol (i alkohol)
  • Betel (i snus)
  • Cadmium (sigaretter)
  • Alfatoxin (i korn)
  • Acetylaldehyde (i plastbeholdere)
  • Prosessert kjøtt
  • og tusenvis av andre karsinogener

Med mindre du vil leve som jeger og sanker i menneskets naturlige habitat, langt unna sivilisasjonen, så blir dette vanskelig.

Så hva kan vi gjøre?

Vi kan, blant mye annet, tilføre kroppen naturlige stoffer som hjelper immunforsvaret å hindre, destruere og fjerne kreftceller. Kliniske studier tyder på at Cannabidiol (CBD) kan være et slikt stoff, et kraftfullt ett sådan.

Referanser;

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22624859/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14617682/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21566064/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22198381/

Liknende innlegg