History of hemp
|

Historien om cannabisplanten

History of hemp
Historien om hamp / cannabis går lengre tilbake enn vi tror (arkeologiske bevis spores tilbake til 8000 f. Kr.), og antas å være den aller første planten som ble dyrket av mennesker.

I forrige århundre spilte hamp en viktig rolle for både mennesker og dyr. Det ble laget bl.a. tekstiler, seil, brannslanger, ”hampbetong” og tau av hamp. Flere dyr dro også nytte av å spise hamp på den tiden. Hampen er høy på protein og fettsyrer, og dette ga dyrene bedre fordøyelse. Det ble også sagt at kyr som hadde spist hamp ga bedre smak på kjøttet.

Farmers spreading hemp in Kentucky, USA

La oss gå tilbake i tid, så langt som til 1545 da spanske kolonister introduserte hamp til Nord- og Sør-Amerika (Mexico og Chile i dag).   I 1606 plantet en fransk botaniker, Louis Hebert den første hampavlingen i Nord-Amerika.

Frem mot 1630-tallet var hamp godt etablert, og George Washington begynte å gro hamp selv i 1765. Han fant ut at tobakk ikke var så lønnsomt og satset på hamp i stedet. Han var ikke alene, og de amerikanske grunnleggerne Thomas Jefferson, James Madison, og Benjamin Franklin ble også hampbønder. De betalte til og med skatt med hamp. 

President Georg Washington smoking cannabis

President Thomas Jefferson er sitert å si, “hamp er av første nødvendighet til rikdom og beskyttelse av landet.” Det var helle ikke unormalt at presidentene i USA brukte cannabis som medisin.

På slutten av 1700-tallet importerte Spania hamp for å lage tau, og for å støtte sine omfattende forsendelser. De fant ut at et skip kunne bære så mye som hundre tonn hamp om bord. 

I USA ble bønder krevd å dyrke hamp i 1770, og ikke lenge etter ble USAs uavhengighetserklæring fra 1776 skrevet på hamppapir. På tidlig 1800-tallet ga den øverste av Canadas løytnantguvernær, på vegne av King of England gratis hampfrø til kanadiske bønder. Og kort tid etter brukte Abraham Lincoln hampolje til å brenne i sine husholdningslamper.

Old

Medisinsk cannabis kommer på banen i 1839 etter at en irsk lege ved navn William Brooke O’Shaughnessy reiste til India hvor han lærte å bruke cannabis som medisin. Han publiserte sine funn i Journal of the Asiatic Society of Bengal og kalte det for ”The Golden Age”. Hamp var nå mer enn bare tau og tekstiler. I likhet med dagens medisinske marihuana og CBD ble cannabisekstrakter brukt til alt fra epilepsi til “humørsykdommer”. Det er dokumentert at Dronning Victoria brukte cannabis for å redusere menstruasjonssmerter og under fødsel.

1906 – FDA etableres (Pure Food and Drug Act), en forbrukerbeskyttelseslov som skulle hindre tilsetning av skadelige tilsetningsstoffer til mat og medisin. Loven krevde etiketter med ingredienser, og sammen med alkohol, morfin og opium ble cannabis satt på listen over farlige stoffer.

I 1937 hevdet lederen av Federal Bureau of Narcotics at det var en økning i mennesker som røykte marihuana, og det ble laget lover mot cannabisbruk. Det ble innført skatt på salg av cannabis. I tillegg til produkter som var ment å bli brukt som medisin, gjaldt cannabisskatten også for landbrukshamp.

1903 Hemp production in the US

Det ble likevel dyrket flere hampvarianter, som fortsetter til 1940-tallet. Det ble oppdaget at hamp produserte fire ganger mer papir per hektar enn trær, og spesielt i Canada oppfordres det at bøndene dyrker hamp fremfor noe annet. Hampplanten vokste godt tross næringsfattig jord, de trengte mindre vann og det var ikke behov for plantevernmidler.

I 1942 blir bønder oppfordret til å dyrke hamp for å støtte 2. verdenskrig. Frem mot 1945 blir det dyrket 400.000 hekter hamp i USA for deres krigsinnsats. På et tidspunkt var det ulovlig for bønder i England å dyrke noe annet en hamp.

Etter at krigen av avsluttet økte etterspørslen etter hamp, det samme med hampproduksjon, og i 1957 ble det plantet kommersielle hampplantasjer i Wisconsin, USA. I 1958 ble syntetiske fibre tilgjengelig, og etterspørselen etter hamp reduserte. Den siste store kommersielle hampavlingen i USA ble høstet.

1970: en omfattende lov om forebygging og kontroll av narkotikamisbruk, og det ble bestemt at all cannabis var ulovlig. Drug Enforcement Agency (DEA) ble etablert, og alle former for cannabis ble forbudt.

1988: I Washington, konkluderer DEA Dommer Francis Young på slutten av en lang juridisk prosess at “cannabis i sin naturlig form er et av de sikreste terapeutisk aktive stoffene kjent for mennesket”. Han anbefaler at medisinsk bruk av cannabis bør tillates, for visse livssykdommer. DEA-administratoren avviser forslaget. 

1996: Hampforsøksresultater indikerer at hamp kan dyrkes med uoppdagelige mengder (mindre enn 0,003%) av THC.

1998: Matvarer basert på hamp begynner å eksportere til USA, og etterhvert til Europa. Cannabis er fortsatt ansett som et legemiddel, men enkelte stater i USA er cannabisbruk tillatt.

2001: Den amerikanske narkotikaforvaltningsadministrasjonen (DEA) starter en kampanje for å gjøre salg av alle hampemadlene ulovlig i USA. Hampselskaper tar opp kampen for å legalisering.

2006: Nye innovasjoner innen hampprosessering og nye hampeprodukter kommer på markedet.

2012: Industriell hamp blir legalisert i Canada og det er rekord i antall hektar hvor hamp blir dyrket. 

2013: Årlig amerikansk detaljhandel med hampprodukter overstiger 581 millioner dollar. 

2014: USAs president Barack Obama signerer Federal Farm Bill slik at enkelte stater gjør plass for å dyrke hamp til forskningsformål.

2016: Produktinnovasjoner fortsetter, og hamp blir ansett som en viktig ingrediens i hverdagen til mennesker og dyrefor.

Vi lærer stadig mer om hamp og dens fordeler, og cannabis er mer populært enn noensinne. CBD (Cannabidiol) – et cannabinoid avledet fra industriell hamp har egenskaper som er helsebringende. CBD-olje (klikk for å lese om CBD-olje) er lovlig i en hel rekke land I Europa og stater i USA. 

Hvor er CBD lovlig?

Per dags dato er disse landene åpne for salg og bruk av CBD: Tyskland, Sveits, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Danmark, Spania, Estonia, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Latvia, Italia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia og Storbritannia. Grensen på THC etter at produktet er ferdigstilt må ikke være på mer enn 0,2%. 

Vi håper Norge snart får øynene opp for fordelene av CBD-olje og følger etter resten av Europa.

For flere bloggposter jeg tidligere har skrevet om hamp og cbd, klikk her.

Bildene er lånt fra medium.com, Wikipedia, The Hemp Museum, Alex Grey

Liknende innlegg